22 kwietnia, 2021

Spotkanie on-line z ks. prof. Waldemarem Cisło | 23.04.2021 godz. 18:30

23 kwietnia, piątek, godz. 18:30: „Raport o Wolności Religijnej na świecie” – prezentacja i omówienie: ks. prof. Waldemar Cisło

 

Od 1999 roku, co dwa lata, papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) jako jedyna międzynarodowa instytucja katolicka publikuje „Raport o Wolności Religijnej na świecie” („Religious Freedom in the World Report / RFR), który bada i analizuje sytuację dotyczącą wolności religijnej w 196 krajach. Opierając się na artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz na perspektywie katolickiej nauki społecznej, broni prawa przysługującego wszystkim głównym tradycjom religijnym: „Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów” (Art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).
Raporty krajowe redagowane są przez 30 autorów-specjalistów, pod nadzorem profesorów i ekspertów ds. wolności religijnej z międzynarodowych ośrodków badawczych i uniwersytetów, według ściśle określonych kryteriów i metodologii. Analiza pozytywnych i negatywnych trendów dotyczących wolności religijnej na świecie - zarówno dyskryminacji, jak i prześladowań - przedstawiana jest za pomocą kolorowej mapy, która klasyfikuje kraje będące przedmiotem zainteresowania w zależności od intensywności naruszeń praw człowieka. Do głównych źródeł naruszeń wolności religijnej należą: fundamentalizm islamski, rządy autorytarne, nacjonalizm etniczno-religijny oraz agresywna sekularyzacja.
Ogólnoświatowa premiera RFR odbędzie się w Rzymie 20 kwietnia 2021 r. Od tego dnia będzie można zapoznać się z pełną wersją Raportu na:
http://acninternational.org/religiousfreedomreport/
Gościem spotkania online będzie dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Waldemar Cisło. Transmisja na stronie facebookowej PKWP - zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *